โรคซึมเศร้า ต้นเหตุของความเศร้าของคนในครอบครัว

มีเรื่องน่าเศร้าของคนรอบตัวเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ เมื่อคนในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตาย

โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดกับสภาวะทางจิตใจ เป็นเรื่องเข้าถึงและรักษาได้ยากกว่าโรคทางกาย แต่ก็ไม่ใช่จะควบคุมไม่ได้ ขอเพียงเรียนรู้และดูแลอย่างเข้าใจ ก็อาจจะป้องกันการฆ่าตัวตายได้

โรคซึมเศร้าคืออะไร

          โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางอารมณ์ ไม่ใช่อาการโรคจิต

สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคซึมเศร้า

          เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเป็นเพราะสมองมีการทำงานที่ผิดปกติ เนื่องจากมีความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง  หรือเกิดจากภาวะทางอารมณ์ที่เริ่มต้นจากความเสียใจ เครียด ผิดหวังอย่างรุนแรง รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า แล้วเยียวยาอารมณ์ตัวเองไม่ได้

อาการบอกเหตุของโรคซึมเศร้า

          คนที่จะเป็นโรคซึมเศร้านั้น จะมีอาการแสดงออกทางอารมณ์แบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ต้องมีการจับสังเกต หากคนใกล้ตัวผ่านช่วงภาวะวิกฤติทางอารมณ์มา

 1. เริ่มเซื่องซึม เก็บตัว ไม่พูดคุยเหมือนก่อน ยิ่งคนที่เคยร่าเริง สนุกสนาน จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ชัดกว่าคนที่ปกติเงียบๆ อยู่ก่อนแล้ว
 2. มีอาการเศร้า อมทุกข์ หงุดหงิด ท้อแท้ เบื่อหน่าย อารมณ์ออกไปในด้านลบ
 3. ทำตัวเหมือนคนไร้อารมณ์ ไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งรอบตัวทั้งที่เคยชอบ เคยสนใจมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ การงาน
  4. พฤติกรรมการกินอาหารผิดไปจากเดิม ซึ่งมีทั้งคนที่เบื่อไปหมด ไม่อยากกิน หรือบางคนหันมากินแบบไม่บันยะบันยัง กินเพื่อจะคลายอารมณ์บางอย่างที่กดดันอยู่ในใจ จึงเห็นว่า คนที่เป็นโรคนี้ ไม่ผอมผิดปกติ ก็อ้วนขึ้นผิดปกติ
 4. พฤติกรรมการนอนที่ผิดไปจากเดิม คือ กลุ่มไม่หลับไม่นอน เนื่องจากนอนไม่หลับ กับกลุ่มที่เอาแต่นอน เพราะอยากจะหลับ
 5. อ่อนเพลีย เหนื่อย ไม่มีแรง และไม่ขยับทำอะไร อยากอยู่เฉยๆ
  7. สมองทำงานช้าลง คิดช้า ลังเล ไร้ความทรงจำ
  8. คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ ไม่ควรมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เพราะอยู่ไปก็ไร้ค่า และในที่สุดจะอยากฆ่าตัวตาย จุดเริ่มต้นอาจรำพึงรำพัน พูดเปรยๆ  หรือถึงขั้นกล่าวสั่งเสีย ทำพินัยกรรมเลยก็มี

วิธีป้องกันไม่ให้คนเป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตาย

          เมื่อถึงขีดสุดที่คนเป็นโรคซึมเศร้าเกิดความคิดฆ่าตัวตาย จะมีอาการบอกเหตุ เช่น การเพ้อรำพัน พูดสั่งเสียคนข้างหลัง ญาติควรพาไปพบแพทย์ เพื่อดูแล ให้ยา รวมถึงรักษาทางใจ ไม่ควรให้อยู่ลำพังคนเดียว ของที่อาจนำมาเป็นเครื่องมือในการฆ่าตัวตายได้ ให้ไว้ห่างๆ เช่น เชือก ฯลฯ

ดูแลผู้ป่วยก่อนที่เขาจะไม่อยู่ให้คุณดูแล